ATESTY I CERTYFIKATY

ATESTY I CERTYFIKATY

 Dokumenty techniczne do pobrania 

Znak Bezpieczeństwa dla hydroperlu

CERTYFIKAT dla wermikulitu (flora)

CERTYFIKAT dla wermikulitu (fauna)

CERTYFIKAT dla perlitu

Certyfikat HACCP

Wpis do rejestru podmiotów działających na rynku pasz

HALAL Certyfikat

Certyfikat Koszerności 

Opinia PZH

Atest PZH perlitu ekspandowanego

Atest PZH wermikulitu ekspandowanego

Deklaracja zgodności perlitu ekspandowanego

Deklaracja właściwości użytkowych wermikulitu

Karta charakterystyki perlitu ekspandowanego i perlitu mielonego do filtracji

Karta charakterystyki wermikulitu ekspandowanego

Karta charakterystyki HydroPerl

Perlit ekspandowany - karta techniczna

Wermikulit - karta techniczna

Hydroperl - karta techniczna

PERLIPOL jest jedyną polską firmą, należącą do międzynarodowej organizacji PERLITE INSTITUTE z siedzibą w USA, zrzeszającej producentów perlitu z całego świata, stanowiącej forum wymiany doświadczeń jej członków.

Od roku 1995 PERLIPOL współpracuje z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, którzy pomagają w opracowaniu receptur produktów budowlanych zawierających perlit, badają parametry produktów oraz proponują innowacje w technologii produkcji.

test-en

Menu EN