PERLIT I JEGO ZASTOSOWANIA

PERLIT I JEGO ZASTOSOWANIA

Perlit to minerał wulkaniczny, który po obróbce termicznej przypomina wyglądem  kuleczki styropianu, strukturą pumeks, zaś pod względem chemicznym zbliżony jest do szkła.

Ruda perlitu jest wydobywana ze złoża metodą odkrywkową. Po wydobyciu skała jest kruszona i mielona do postaci piasku. Następnie, jeszcze w kopalniach, zmielona ruda jest sortowana na różne frakcje. To ważny proces, ponieważ od wielkości konkretnej frakcji zależy, jakiego rodzaju perlit ekspandowany uzyskamy w dalszej obróbce.

Następnie piasek perlitowy trafia do zakładów ekspandacji. Tam poddawany jest obróbce termicznej, powodującej zwiększenie objętości. Perlit ekspanduje w temperaturze ponad 900°C. Wtedy uwalniane są chemicznie związane cząsteczki wody, które stanowią charakterystyczną cechę tego minerału. Uchodząca woda powoduje rozszerzanie materiału.

W wyniku tego procesu perlit zwiększa swoją objętość nawet dwudziestokrotnie. Co za tym idzie, również dwudziestokrotnie spada jego gęstość i ciężar nasypowy, dzięki czemu uzyskujemy lekkie i porowate kruszywo.

W linii produkcyjnej do ekspandacji perlitu najważniejszym elementem jest piec, w którym zachodzą główne procesy fizykochemiczne. Materiał przebywa w nim zaledwie kilka sekund. Po ekspandacji ziarna perlitu trafiają do chłodnicy, gdzie są schładzane do temperatury około 200 stopni, a następnie do silosa gotowego produktu. Linia wyposażona jest również w system cyklonów i filtrów, gdzie wyłapywane są pyły, powstające podczas procesu produkcyjnego.

Następnie perlit jest przesypywany do cystern samochodowych  lub pakowany do big-bagów i worków.

 

  

UZIARNIENIE I CIĘŻAR NASYPOWY
Rodzaj perlitu    EP 200 (Agro) 0-6mm (klasa III)   
   EP 180 (klasa II)   
   EP 150 (klasa I)   
   EP 100F (klasa 0)   
  Hydroperl  
uziarnienie % % % % %
1,25 mm min 80 min 60 max 20 max 5 min 60
0,50 mm 0-100 0-100 15-60 5-80 0-100
0,25 mm max 10 max 10 min 60 min 60 max 10
Ciężar nasypowy 110-150 kg/m3 70-110 kg/m3 40-90 kg/m3 50-120 kg/m3 70-110 kg/m3
Wilgotność max 2%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
postać  stan skupienia stały w postaci granulatu o uziarnieniu 0-6 mm i barwy biało-szarej 
zapach bez zapachu
pH 6,5-7,5
palność niepalny klasa A1
ciężar nasypowy 50-200 kg/m3
temperatura/zakres topnienia pow. 900oC
temperatura samozapłonu nie dotyczy
przewodnictwo cieplne 0,045-0,059 W/m x K
nasiąkliwość 3,0-200%
wytrzymałość na ściskanie 0,14-0,40 Mpa
odporność chemiczna jak szkło
chłonność akustyczna 10-92%
ciepło właściwe 0,96-0,92 kJ/kgoC
współczynnik dyfuzji pary wodnej 0,035-0,027g/m h mm Hg

SKŁAD CHEMICZNY
  Związek chemiczny  
  udział %  
SiO2 65-73%
Al2O3 10-18%
K2O + Na2O 6-9%
CaO 2-6%
Fe 1-2%

     

ZASTOSOWANIA (klinij interesujące zastowanie) 

 BUDOWNICTWO
 
tynki zaprawy wylewki zaprawy

zasypy izolacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 
 ROLNICTWO I OGRODNICTWO  
 rozmnazanie roslin  uprawy hydroponiczne    

 

 

 

 

 

 

 
  FILTRACJA  
  filtracja      

 

 

     
  TERENY ZIELONE      
tereny zielone      
       
 INNE  
 filtracja  filtracja   filtracja  
 filtracja  filtracja  filtracja  
 filtracja      

 

 

Perlit ekspandowany firmy PERLIPOL  ma atest PZH.

 

PERLIPOL jest jedyną polską firmą, należącą do międzynarodowej organizacji PERLITE INSTITUTE z siedzibą w USA, zrzeszającej producentów perlitu z całego świata, stanowiącej forum wymiany doświadczeń jej członków.

Od roku 1995 PERLIPOL współpracuje z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, którzy pomagają w opracowaniu receptur produktów budowlanych zawierających perlit, badają parametry produktów oraz proponują innowacje w technologii produkcji.

test-en

Menu EN