ul.Przemysłowa 6,
97-400 Bełchatów

Tel.+48 44 733 02 88
perlipol@perlipol.com.pl

Odnawialne źródła energii - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 105,3 kWp, zlokalizowanej na terenie przedsiębiorstwa Perlipol sp. j. w Bełchatowie

Przedmiotem projektu była budowa instalacji PV, która została umieszczona na połaciach dachowych trzech należących do wnioskodawcy budynków, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 75/5 i 75/07 w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 6. Do budowy systemu zostało wykorzystanych 390 modułów PV oraz 6 falowników, które łącznie, zamontowane na konstrukcji montażowej,  tworzą funkcjonującą w systemie ON-GRID w wariancie prosumenckim instalację fotowoltaiczną o łącznej powierzchni 651,3 m2  oraz mocy znamionowej 105,3 kW, zdolną średniorocznie wyprodukować nie mniej niż 99 352 kWh energii. Prąd wytwarzany  przez tę elektrownię jest przede wszystkim przeznaczony na potrzeby własne przedsiębiorstwa Perlipol, natomiast nadwyżka będzie odsprzedawana do sieci. W wyniku realizacji projektu firma osiąga efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery (emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o ok. 59,56 tony, co jest równoważne z roczną emisją CO2).

Projekt został zrealizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Wartość projektu: 653 007,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 445 956,00 PLN