EKOLOGIA

EKOLOGIA

 FOTOWOLTAIKA 

 

Firma PERLIPOL podejmuje wiele starań, aby zminimalizować oddziaływanie produkcji na środowisko naturalne i klimat.

Taki cel miała podjęta w 2019 inwestycja w odnawialne źródła energii, czyli budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 105,3 kWp, zlokalizowanej na terenie przedsiębiorstwa Perlipol sp. j. w Bełchatowie.

Przedmiotem projektu była budowa instalacji PV, która została umieszczona na połaciach dachowych trzech należących do wnioskodawcy budynków, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 75/5 i 75/07 w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 6. Do budowy systemu zostało wykorzystanych 390 modułów PV oraz 6 falowników, które łącznie, zamontowane na konstrukcji montażowej,  tworzą funkcjonującą w systemie ON-GRID w wariancie prosumenckim instalację fotowoltaiczną o łącznej powierzchni 651,3 m2  oraz mocy znamionowej 105,3 kW, zdolną średniorocznie wyprodukować nie mniej niż 99 352 kWh energii. Prąd wytwarzany  przez tę elektrownię jest przede wszystkim przeznaczony na potrzeby własne przedsiębiorstwa Perlipol, natomiast nadwyżka jest odsprzedawana do sieci. W wyniku realizacji projektu firma osiąga efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery (emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o ok. 59,56 tony, co jest równoważne z roczną emisją CO2).

Projekt został zrealizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 Wartość projektu: 653 007,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 445 956,00 PLN.

dotacje loga


 

 PERLIT I WERMIKULIT - PRODUKTY EKOLOGICZNE 

 

Żeby nazwać jakiś produkt ekologicznym, należy przeanalizować drogę, jaką przebywa od początku procesu produkcji aż po utylizację. Pod uwagę należy wziąć emisje, ślad węglowy, wpływ eksploatacji surowca oraz wpływ produktu na środowisko naturalne, zdrowie człowieka i zwierząt.

Perlit i wermikulit to naturalne minerały pochodzenia wulkanicznego, zatem nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Objętość surowców przewożonych z kopalń do firm ekspandujących je to zaledwie kilka procent perlitu ekspandowanego.

Perlit i wermikulit są obojętne chemicznie, a ekspandacja w bardzo wysokich temperaturach czyni je sterylnymi biologicznie.

Minerały te pochodzą z natury i po użyciu mogą znów do niej wrócić (np. jako dodatek do gleby).

Perlit i wermikulit służą ochronie środowiska naturalnego, ponieważ:

  • produkując wszystkie produkty perlito- i wermikulitopochodne, nie używa się żadnej chemii,
  • procesy produkcji perlitu i wermikulitu nie tworzą nienadających się do użycia odpadów ubocznych,
  • perlit i wermikulit stosowane w budownictwie, zmniejszają zużycie energii potrzebnej do ogrzewania dzięki znakomitym właściwościom izolacyjnym,
  • produkty z  użyciem perlitu i wermikulitu są znacznie lżejsze od tradycyjnych, co zmniejsza koszty środowiskowe transportu,
  • używa się ich do oczyszczania wód,
  • absorbują wycieki niebezpiecznych substancji,
  • można nimi zastąpić ziemię, chroniąc tym samym jej naturalne zasoby,
  • opakowania (worki lub big bagi) nadają się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.

 

PERLIPOL jest jedyną polską firmą, należącą do międzynarodowej organizacji PERLITE INSTITUTE z siedzibą w USA, zrzeszającej producentów perlitu z całego świata, stanowiącej forum wymiany doświadczeń jej członków.

Od roku 1995 PERLIPOL współpracuje z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, którzy pomagają w opracowaniu receptur produktów budowlanych zawierających perlit, badają parametry produktów oraz proponują innowacje w technologii produkcji.

test-en

Menu EN