WERMIKULIT I JEGO ZASTOSOWANIA

WERMIKULIT I JEGO ZASTOSOWANIA

Wermikulit to minerał, uwodniony glinokrzemian magnezu, o bardzo zmiennym i skomplikowanym składzie chemicznym. Krystalizuje w układzie jednoskośnym, najczęściej w postaci blaszkowatych skupień, kryształków lub płytek. Ma kolor złocistobeżowy. Jest efektem wietrzenia mik (flogopitu, czyli miki brązowej, lub biotytu, czyli miki czarnej). Zawiera związki magnezu, żelaza, glinu, tlenu oraz wodoru. Wydobywany jest głównie w USA, Afryce, Australii, Azji. W Polsce występuje na Dolnym Śląsku, lecz są to ilości nie nadające się do eksploatacji.

Cechą charakterystyczną wermikulitu jest nawet 20-krotne zwiększanie objętości podczas obróbki wysokotemperaturowej, W tym procesie powstaje wermikulit ekspandowany, mający postać spęczniałych harmonijek. Wermikulit w eksfoliowanej (rozszerzonej, ekspandowanej) formie jest lekki, niepalny, ściśliwy, bardzo chłonny, świetnie izoluje dźwięk i ciepło, jest niepalny, niereaktywny, ma wyjątkową zdolność magazynowania i oddawania wilgoci. Jest również  w pełni bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Bardzo szeroki zakres temperatur, w których może być stosowany (od - 260 do 1200 °C), sprawia, że ma bardzo dużo zastosowań.

 

WERMIKULIT
SUPERFINE FINE MEDIUM LARGE
uziarnienie % % % %
4 mm 8-50 55-95
2 mm 0-1 20-35 20-45 3-20
1,6 mm 0-2 18-30 5-20 1-10
1 mm 8-40 20-40 5-20 1-10
0,5 mm 10-55 5-15 5-15 0-8
0,25 mm 10-30 2--10 1-5 0-3
Ciężar nasypowy  110-120 kg/m
 80-100 kg/m
 60-110 kg/m
 70-110 kg/m
Wilgotność max 5% max 5% max 5% max 5%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
postać  stan skupienia stały w postaci granulatu o strukturze blaszkowej o uziarnieniu 0-8 mm 
zapach bez zapachu
pH 6,5-7,5
palność niepalny klasa A1
gęstość względna ciężar nasypowy 60-200 kg/m3
temperatura/zakres topnienia pow. 1300oC
temperatura samozapłonu nie dotyczy
przewodnictwo cieplne 0,050-0,065 W/m x K
nasiąkliwość do 150%
wytrzymałość na ściskanie 0,14-0,40 Mpa
odporność chemiczna jak szkło
chłonność akustyczna 10-92%
ciepło właściwe 0,84-1,08 kJ/kgoC

 WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE 
Skład chemiczny Skład %
SiO2 38-46%
Al2O3 10-16%
MgO 16-35%
Fe2O3 6-13%
TiO2 1-3%
CaO 1-5%
K2O 1-6%
H2O 8-16%
pozostałe 0,2-1,2%

                     

ZASTOSOWANIA (klinij interesujące zastowanie) 

budownictwo przemysl

ogrodnictwo

 
       
 rolnictwo  terrarystyka    

PERLIPOL jest jedyną polską firmą, należącą do międzynarodowej organizacji PERLITE INSTITUTE z siedzibą w USA, zrzeszającej producentów perlitu z całego świata, stanowiącej forum wymiany doświadczeń jej członków.

Od roku 1995 PERLIPOL współpracuje z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, którzy pomagają w opracowaniu receptur produktów budowlanych zawierających perlit, badają parametry produktów oraz proponują innowacje w technologii produkcji.

test-en

Menu EN