Zastosowanie: tereny zielone

tynki zaprawy

 

Agroperlit to perlit ekspandowany o wielkości ziaren 1-6 mm i ciężarze nasypowym 80-130 m3. Firma PERLIPOL sprzedaje go pod nazwą PERLIT EP 200. Używa  się go najczęściej jako dodatku do gleby oraz jako samodzielnego inertnego (biernego chemicznie) podłoża w ogrodach, szklarniach, sadownictwie, w szkółkarstwie leśnym, w uprawie grzybów, w hydroponice, w uprawach doniczkowych oraz jako komponentu podłoży na zielonych dachach, polach golfowych, stadionach itp., a także do ukorzeniania sadzonek i rozmnażania roślin.

Dodanie PERLITU EP 200 do podłoża zwiększa pojemność powietrzną i przepuszczalność ziemi, natomiast stosując drobniejsze frakcje, zwiększa się retencję wodną. Właściwości perlitu nie zmieniają się podczas całego procesu produkcji roślin. Cena agroperlitu jest porównywalna do ceny wełny mineralnej czy włókna kokosowego, ale po zakończonej produkcji nie wymaga on utylizacji, lecz można go dodać do gleby lub innych podłoży.

 

Zalety agroperlitu

 produkt ekologiczny, nieszkodliwy dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego,

 • lekki,
 • bezwonny,
 • objętościowo stały,
 • chemicznie pasywny,
 • odporny na agresywne związki chemiczne,
 • odporny na działanie szkodników,
 • niezniszczalny,
 • odporny na zmiany atmosferyczne,
 • niezniszczalny,
 • wolny od jakichkolwiek patogenów,
 • sterylny,
 • pH 6,5-7,5,
 • napowietrza i spulchnia ziemię,
 • korzystnie wpływa na rozwój roślin i zwiększa szybkość ich wzrostu,
 • przyśpiesza wytwarzanie korzeni roślin,
 • chroni korzenie roślin przed uszkodzeniem,
 • zapobiega nadmiernemu wysuszaniu gleby, zatrzymując w niej wodę,
 • jest nośnikiem mikro- i makroelementów,
 • ma znakomite właściwości drenażowe,
 • poprawia właściwości ziemi na terenach zielonych, boiskach i polach golfowych,
 • nie wymaga specjalistycznej utylizacji, można go użyć ponownie,
 • produkt ekologiczny, nieszkodliwy dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska

 

Współczesny człowiek łaknie kontaktu z przyrodą, bo jest świadomy, jak bardzo jest to ważne dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Dodatkowym czynnikiem rosnącej popularności sadzenia zieleni jest zagrożenie katastrofą klimatyczną.

Dlatego z miesiąca na miesiąc rośnie na świecie zainteresowanie zielonymi dachami i ścianami. Standardowe podłoża są ciężkie, w związku z tym nie każdy budynek je udźwignie. Dlatego użycie PERLITU EP 200 to idealne rozwiązanie. Dzięki niskiej wadze i gęstości tego materiału dachy i zielone ściany będą znacznie lżejsze, a dzięki jego trwałości rośliny będą miały znacznie dłuższej, niż w przypadku zastosowania tradycyjnych podłoży organicznych, dobre warunki do rozwoju.

PERLIT EP 200 warto również zastosować przy tworzeniu warstw wegetacyjnych i drenażowych na boiskach sportowych i polach golfowych, zarówno jako podłoże jednorodne, jak i komponent mieszanek z ziemią. Dzięki jego zastosowaniu trawy będą miały doskonałe warunki rozwoju systemu korzeniowego, natomiast przepuszczalność jest gwarancją tego, że nadmiar wody po deszczu zostanie szybko odprowadzony w głębsze warstwy ziemi. Murawa będzie bardziej elastyczna, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko kontuzji sportowców. PERLIT EP 200, zastosowany podczas areacji murawy do wsypywania do otworów, jest znacznie mniej gęsty niż piasek, dzięki czemu ziemia będzie lepiej napowietrzona. 

PERLIPOL jest jedyną polską firmą, należącą do międzynarodowej organizacji PERLITE INSTITUTE z siedzibą w USA, zrzeszającej producentów perlitu z całego świata, stanowiącej forum wymiany doświadczeń jej członków.

Od roku 1995 PERLIPOL współpracuje z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, którzy pomagają w opracowaniu receptur produktów budowlanych zawierających perlit, badają parametry produktów oraz proponują innowacje w technologii produkcji.

test-en

Menu EN