ul.Przemysłowa 6,
97-400 Bełchatów

Tel.+48 44 733 02 88
perlipol@perlipol.com.pl

PERLITOBETON (PTB)

 

 

TERMOIZOLACYJNY BETON PERLITOWY PERLITOBETON (PTB)

Perlitobeton jest materiałem budowlanym stosowanym do termicznej izolacji podłóg, stropów czy stropodachów. Wylewki perlitobetonowe (o grubościach od 3 do 15 cm w zależności od potrzeb) charakteryzują się doskonałymi własnościami izolacyjnymi, są dŹwiękochłonne, ognioodporne, lekkie, trwałe i nieszkodliwe dla zdrowia ( perlit posiada atest PZH ).


 

Przygotowanie PTB

Przygotowanie PTB jest bardzo proste. Perlitobeton przygotowuje się tak jak zwykły beton, z tym, że zamiast piasku stosuje się perlit. W zależności do proporcji perlitu do cementu można uzyskiwać mieszanki o wytrzymałości na ściskanie od 0,5 do 6,0 MPa i przewodnictwie cieplnym od 0,08 do 0,23 W/m x K!

Składy i dane fizykochemiczne typowych perlitobetonów:

 

Ogólna ilość wody potrzebna do wszystkich mieszanek wynosi od 350 do 440l/m3.

W celu poprawienia własności plastycznych mieszanek na każdy worek cementu należy dodać 1 torebkę plastyfikatora (FEB MIX D.H.) lub nieco wapna.

Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności: woda - plastyfikator - cement - perlit, a czas mieszania nie powinien przekraczać 6 minut.