ul.Przemysłowa 6,
97-400 Bełchatów

Tel.+48 44 733 02 88
perlipol@perlipol.com.pl

 Klauzula informacyjna dla kontrahentów


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej nazywanych RODO) oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perlipol  K. Kuśmierek, G. Derlatka, J. Benben spółka jawna, ul. Przemysłowa 6, 97-400 Bełchatów.

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod numerem tel. 44 733 02 88 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty które współpracują z administratorem, podmioty przetwarzające dane w związku ze zleconymi działaniami, ZUS, US oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia kontaktu w celu zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy, Pani/ Pana dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, zakończenia postępowań, związanych z wykonaniem umowy, oraz przez czas wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. uzyskania kopii danych.

    W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z administratorem. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.