O NAS

Firma PERLIPOL powstała w 1995 r. W pierwszej dekadzie istnienia jej działalność obejmowała import perlitu ekspandowanego z Grecji i ze Słowacji. W kwietniu 2005 roku firma uruchomiła w Bełchatowie zakład produkcyjny na licencji słowackiej firmy Kerko. Od roku 2013 PERLIPOL produkuje również wermikulit ekspandowany, a od 2015 perlit hydrofobizowany (oferowany pod nazwą hydroperl). Do listopada 2019 roku działały cztery linie technologiczne do ekspandowania perlitu, każda o wydajności od 50 000 do 100 000 metrów sześciennych rocznie, co czyniło PERLIPOL największym producentem w Polsce. Pod koniec 2019 r. PERLIPOL uruchomił pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej linię do produkcji perlitu mielonego (mikronizowanego).

Zarząd firmy to troje współwłaścicieli: Krystyna Kuśmierek, Witold Derlatka i Jacek Benben.

Perlipol zarzad4

 

 

Firma PERLIPOL wciąż doskonali procesy produkcyjne i dąży do poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Właściciele firmy zabiegają o to, aby wszystkie surowce oraz procesy technologiczne odpowiadały wysokim normom, dzięki czemu oferowane produkty mają prawidłowe parametry jakościowe i konkurencyjne ceny.

Od roku 1995 PERLIPOL współpracuje z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, którzy pomagają w opracowaniu receptur produktów budowlanych zawierających perlit, badają parametry produktów oraz proponują innowacje w technologii produkcji.

PERLIPOL jest jedyną polską firmą, należącą do międzynarodowej organizacji PERLITE INSTITUTE z siedzibą w USA, zrzeszającej producentów perlitu z całego świata i stanowiącej forum wymiany doświadczeń jej członków.

Idea przyświecająca tej organizacji brzmi: „Członkowie Perlite Institute pracują razem, aby nauczyć się najbardziej wydajnych i skutecznych sposobów produkcji perlitu gotowego do wprowadzenia na rynek, aby budować świadomość niesamowitego potencjału perlitu wśród branż docelowych, a także badać, a następnie informować użytkowników o właściwościach minerału”.

PerliteInstitute logo

GALERIA ZDJĘĆ

PERLIT I JEGO ZASTOSOWANIA

Perlit to minerał wulkaniczny, który po obróbce termicznej przypomina wyglądem  kuleczki styropianu, strukturą pumeks, zaś pod względem chemicznym zbliżony jest do szkła.

Ruda perlitu jest wydobywana ze złoża metodą odkrywkową. Po wydobyciu skała jest kruszona i mielona do postaci piasku. Następnie, jeszcze w kopalniach, zmielona ruda jest sortowana na różne frakcje. To ważny proces, ponieważ od wielkości konkretnej frakcji zależy, jakiego rodzaju perlit ekspandowany uzyskamy w dalszej obróbce.

Następnie piasek perlitowy trafia do zakładów ekspandacji. Tam poddawany jest obróbce termicznej, powodującej zwiększenie objętości. Perlit ekspanduje w temperaturze ponad 900°C. Wtedy uwalniane są chemicznie związane cząsteczki wody, które stanowią charakterystyczną cechę tego minerału. Uchodząca woda powoduje rozszerzanie materiału.

W wyniku tego procesu perlit zwiększa swoją objętość nawet dwudziestokrotnie. Co za tym idzie, również dwudziestokrotnie spada jego gęstość i ciężar nasypowy, dzięki czemu uzyskujemy lekkie i porowate kruszywo.

W linii produkcyjnej do ekspandacji perlitu najważniejszym elementem jest piec, w którym zachodzą główne procesy fizykochemiczne. Materiał przebywa w nim zaledwie kilka sekund. Po ekspandacji ziarna perlitu trafiają do chłodnicy, gdzie są schładzane do temperatury około 200 stopni, a następnie do silosa gotowego produktu. Linia wyposażona jest również w system cyklonów i filtrów, gdzie wyłapywane są pyły, powstające podczas procesu produkcyjnego.

Następnie perlit jest przesypywany do cystern samochodowych  lub pakowany do big-bagów i worków.

 

  

UZIARNIENIE I CIĘŻAR NASYPOWY
Rodzaj perlitu    EP 200 (Agro) 0-6mm (klasa III)   
   EP 180 (klasa II)   
   EP 150 (klasa I)   
   EP 100F (klasa 0)   
  Hydroperl  
uziarnienie % % % % %
1,25 mm min 80 min 60 max 20 max 5 min 60
0,50 mm 0-100 0-100 15-60 5-80 0-100
0,25 mm max 10 max 10 min 60 min 60 max 10
Ciężar nasypowy 110-150 kg/m3 70-110 kg/m3 40-90 kg/m3 50-120 kg/m3 70-110 kg/m3
Wilgotność max 2%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
postać  stan skupienia stały w postaci granulatu o uziarnieniu 0-6 mm i barwy biało-szarej 
zapach bez zapachu
pH 6,5-7,5
palność niepalny klasa A1
ciężar nasypowy 50-200 kg/m3
temperatura/zakres topnienia pow. 900oC
temperatura samozapłonu nie dotyczy
przewodnictwo cieplne 0,045-0,059 W/m x K
nasiąkliwość 3,0-200%
wytrzymałość na ściskanie 0,14-0,40 Mpa
odporność chemiczna jak szkło
chłonność akustyczna 10-92%
ciepło właściwe 0,96-0,92 kJ/kgoC
współczynnik dyfuzji pary wodnej 0,035-0,027g/m h mm Hg

SKŁAD CHEMICZNY
  Związek chemiczny  
  udział %  
SiO2 65-73%
Al2O3 10-18%
K2O + Na2O 6-9%
CaO 2-6%
Fe 1-2%

     

ZASTOSOWANIA (klinij interesujące zastowanie) 

 BUDOWNICTWO
 
tynki zaprawy wylewki zaprawy

zasypy izolacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 
 ROLNICTWO I OGRODNICTWO  
 rozmnazanie roslin  uprawy hydroponiczne    

 

 

 

 

 

 

 
  FILTRACJA  
  filtracja      

 

 

     
  TERENY ZIELONE      
tereny zielone      
       
 INNE  
 filtracja filtracja   filtracja  
 filtracja filtracja filtracja  
 filtracja      

 

 

Perlit ekspandowany firmy PERLIPOL  ma atest PZH.

 

OPRACOWANIA PERLITE INSTITUTE

PerliteInstitute logo

 

 

 PERLIT 

 • PERLIT – MATERIAŁ BEZPIECZNY I W PEŁNI NATURALNY

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2021/06/Perlite-SafeNatural.pdf

 • RODZAJE PERLITU EKSPANDOWANEGO

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/why-perlite-works.pdf

 • ZASTOSOWANIA PERLITU

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-wheel.pdf

 

 

 

 BUDOWNICTWO 

 • DOM Z PERLITU

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-house.pdf

 • PERLIT JAKO DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE W EKOLOGICZNYM BUDOWNICTWIE

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2020/02/Perlite-GreenBuildingSolutions.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-underslab-insulation.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-loosefill-insulation.pdf

 • POKRYCIA DACHOWE Z PERLITU

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-insulating-concrete-roofdeck.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-insulating-concrete-roofdeck-specs.pdf

 • LEKKI BETON

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-concrete-overview-metric.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-concrete.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2019/11/Transit-Mix-Perlite-Concrete-Spec-Guide.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-concrete-insulating-underground-pipe-ducting.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-aggregate-lightweight-tile-mortars.pdf

 • TYNKI PERLITOWE

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/09/PerlitePlaster-InstallGuide.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/lightweight-perlite-aggregate-cement-and-gypsum-plasters.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/lightweight-fiber-reinforced-perlite-cement-plasters.pdf

 

 

 

 IZOLACJE 

 • KRIOGENIKA

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/super-insulating-perlite-evacuated-cryogenic-service.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-cryogenic-service.pdf

 • IZOLACJA WYSOKOTEMPERATUROWA

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-high-temp-applications.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-chimney-lining-systems.pdf

 • IZOLACJA AKUSTYCZNA

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-high-temp-applications.pdf

 

 

 

  OGRODNICTWO 

 • OGRODY NA DACHACH

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/gently-on-roof-perlite.pdf

 • UPRAWA ŻYWNOŚCI NA DACHACH

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/gardens-in-sky-perlite.pdf

 • PERLIT DO TRAWNIKÓW I OGRODÓW

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2020/06/Perlite-for-Lawns-Gardens.pdf

 • OCENA STOSOWANIA PERLITU JAKO DODATKU DO GLEBY W CELU OSZCZĘDZANIA WODY W KRAJOBRAZACH MIEJSKICH

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/evaluating-perlite-as-a-soil-additive-to-save-water-in-urban-landscapes.pdf

 • SKUTECZNOŚĆ PODLEWANIA GLEBY Z AGROPERLITEM

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/effective-watering-horticultural-perlite.pdf

 • PERLIT DLA ZDROWIA ROŚLIN

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/12/Perlite-for-Healthy-Plants.pdf

 • UPRAWA ROŚLIN Z WYKORZYSTANIEM PERLITU – PRZEWODNIK

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-gradation-peat-perlite-mixtures.pdf

 • ROLA PERLITU W HYDROPONICE

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2020/07/Perlite-for-HydroponicCulture.pdf

 • HYDROPONICZNA UPRAWA TRUSKAWEK

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/hydroponic-culture-strawberries-perlite.pdf

 • UPRAWA STORCZYKÓW Z WYKORZYSTANIEM PERLITU

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/growing-orchids-perlite.pdf

 

 

 

 PRZEMYSŁ 

 • LEKKIE PRODUKTY FORMOWANE

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/07/perlite-for-formed-products.pdf

 • PRZEMYSŁ STALOWY I ODLEWNICZY

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/high-temp-apps-foundry-industries.pdf

 • STUDNIE

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2021/05/Perlite-Well-Cements.pdf

 • PERLIT JAKO ABSORBENT OSADU

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2021/05/Perlite-Well-Cements.pdf

 • PERLIT JAKO ABSORBENT LUB NOŚNIK

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-absorbent-carrier.pdf

 

 

                                             

 FILTRACJA 

 • PERLIT DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WODY

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-absorbent-carrier.pdf

 • PERLIT DO FILTRACJI

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-for-filtration.pdf

https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2020/08/Perlite-FilterAid-Explained.pdf

WERMIKULIT I JEGO ZASTOSOWANIA

Wermikulit to minerał, uwodniony glinokrzemian magnezu, o bardzo zmiennym i skomplikowanym składzie chemicznym. Krystalizuje w układzie jednoskośnym, najczęściej w postaci blaszkowatych skupień, kryształków lub płytek. Ma kolor złocistobeżowy. Jest efektem wietrzenia mik (flogopitu, czyli miki brązowej, lub biotytu, czyli miki czarnej). Zawiera związki magnezu, żelaza, glinu, tlenu oraz wodoru. Wydobywany jest głównie w USA, Afryce, Australii, Azji. W Polsce występuje na Dolnym Śląsku, lecz są to ilości nie nadające się do eksploatacji.

Cechą charakterystyczną wermikulitu jest nawet 20-krotne zwiększanie objętości podczas obróbki wysokotemperaturowej, W tym procesie powstaje wermikulit ekspandowany, mający postać spęczniałych harmonijek. Wermikulit w eksfoliowanej (rozszerzonej, ekspandowanej) formie jest lekki, niepalny, ściśliwy, bardzo chłonny, świetnie izoluje dźwięk i ciepło, jest niepalny, niereaktywny, ma wyjątkową zdolność magazynowania i oddawania wilgoci. Jest również  w pełni bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Bardzo szeroki zakres temperatur, w których może być stosowany (od - 260 do 1200 °C), sprawia, że ma bardzo dużo zastosowań.

 

WERMIKULIT
SUPERFINE FINE MEDIUM LARGE
uziarnienie % % % %
4 mm 8-50 55-95
2 mm 0-1 20-35 20-45 3-20
1,6 mm 0-2 18-30 5-20 1-10
1 mm 8-40 20-40 5-20 1-10
0,5 mm 10-55 5-15 5-15 0-8
0,25 mm 10-30 2--10 1-5 0-3
Ciężar nasypowy  110-120 kg/m
 80-100 kg/m
 60-110 kg/m
 70-110 kg/m
Wilgotność max 5% max 5% max 5% max 5%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
postać  stan skupienia stały w postaci granulatu o strukturze blaszkowej o uziarnieniu 0-8 mm 
zapach bez zapachu
pH 6,5-7,5
palność niepalny klasa A1
gęstość względna ciężar nasypowy 60-200 kg/m3
temperatura/zakres topnienia pow. 1300oC
temperatura samozapłonu nie dotyczy
przewodnictwo cieplne 0,050-0,065 W/m x K
nasiąkliwość do 150%
wytrzymałość na ściskanie 0,14-0,40 Mpa
odporność chemiczna jak szkło
chłonność akustyczna 10-92%
ciepło właściwe 0,84-1,08 kJ/kgoC

 WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE 
Skład chemiczny Skład %
SiO2 38-46%
Al2O3 10-16%
MgO 16-35%
Fe2O3 6-13%
TiO2 1-3%
CaO 1-5%
K2O 1-6%
H2O 8-16%
pozostałe 0,2-1,2%

                     

ZASTOSOWANIA (klinij interesujące zastowanie) 

budownictwo przemysl

ogrodnictwo

 
       
 rolnictwo  terrarystyka    

EKOLOGIA

 FOTOWOLTAIKA 

 

Firma PERLIPOL podejmuje wiele starań, aby zminimalizować oddziaływanie produkcji na środowisko naturalne i klimat.

Taki cel miała podjęta w 2019 inwestycja w odnawialne źródła energii, czyli budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 105,3 kWp, zlokalizowanej na terenie przedsiębiorstwa Perlipol sp. j. w Bełchatowie.

Przedmiotem projektu była budowa instalacji PV, która została umieszczona na połaciach dachowych trzech należących do wnioskodawcy budynków, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 75/5 i 75/07 w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 6. Do budowy systemu zostało wykorzystanych 390 modułów PV oraz 6 falowników, które łącznie, zamontowane na konstrukcji montażowej,  tworzą funkcjonującą w systemie ON-GRID w wariancie prosumenckim instalację fotowoltaiczną o łącznej powierzchni 651,3 m2  oraz mocy znamionowej 105,3 kW, zdolną średniorocznie wyprodukować nie mniej niż 99 352 kWh energii. Prąd wytwarzany  przez tę elektrownię jest przede wszystkim przeznaczony na potrzeby własne przedsiębiorstwa Perlipol, natomiast nadwyżka jest odsprzedawana do sieci. W wyniku realizacji projektu firma osiąga efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery (emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o ok. 59,56 tony, co jest równoważne z roczną emisją CO2).

Projekt został zrealizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 Wartość projektu: 653 007,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 445 956,00 PLN.

dotacje loga


 

 PERLIT I WERMIKULIT - PRODUKTY EKOLOGICZNE 

 

Żeby nazwać jakiś produkt ekologicznym, należy przeanalizować drogę, jaką przebywa od początku procesu produkcji aż po utylizację. Pod uwagę należy wziąć emisje, ślad węglowy, wpływ eksploatacji surowca oraz wpływ produktu na środowisko naturalne, zdrowie człowieka i zwierząt.

Perlit i wermikulit to naturalne minerały pochodzenia wulkanicznego, zatem nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Objętość surowców przewożonych z kopalń do firm ekspandujących je to zaledwie kilka procent perlitu ekspandowanego.

Perlit i wermikulit są obojętne chemicznie, a ekspandacja w bardzo wysokich temperaturach czyni je sterylnymi biologicznie.

Minerały te pochodzą z natury i po użyciu mogą znów do niej wrócić (np. jako dodatek do gleby).

Perlit i wermikulit służą ochronie środowiska naturalnego, ponieważ:

 • produkując wszystkie produkty perlito- i wermikulitopochodne, nie używa się żadnej chemii,
 • procesy produkcji perlitu i wermikulitu nie tworzą nienadających się do użycia odpadów ubocznych,
 • perlit i wermikulit stosowane w budownictwie, zmniejszają zużycie energii potrzebnej do ogrzewania dzięki znakomitym właściwościom izolacyjnym,
 • produkty z  użyciem perlitu i wermikulitu są znacznie lżejsze od tradycyjnych, co zmniejsza koszty środowiskowe transportu,
 • używa się ich do oczyszczania wód,
 • absorbują wycieki niebezpiecznych substancji,
 • można nimi zastąpić ziemię, chroniąc tym samym jej naturalne zasoby,
 • opakowania (worki lub big bagi) nadają się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.

 

Podkategorie

PERLIPOL jest jedyną polską firmą, należącą do międzynarodowej organizacji PERLITE INSTITUTE z siedzibą w USA, zrzeszającej producentów perlitu z całego świata, stanowiącej forum wymiany doświadczeń jej członków.

Od roku 1995 PERLIPOL współpracuje z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, którzy pomagają w opracowaniu receptur produktów budowlanych zawierających perlit, badają parametry produktów oraz proponują innowacje w technologii produkcji.

test-en

Menu EN